Verwerkersovereenkomst

Tussen Gegevensverantwoordelijke en Gegevensverwerker

Als u voor een klant persoonsgegevens opslaat en verwerkt, moet er altijd een overeenkomst tussen u en de klant worden gesloten waarin de afspraken en verplichtingen over en weer worden vastgelegd. Het hiervoor gebruikelijke instrument is de verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst).

De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin volgende zaken worden afgesproken:

  • Het onderwerp en de duur van de verwerking,

  • de aard en het doel van de verwerking,

  • het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen,

  • en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke

Voor 25 mei was het de plicht van de verantwoordelijke om een verwerkersovereenkomst te sluiten met een verwerker. Momenteel is dit een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de verantwoordelijke als de verwerker kunnen worden aangesproken op het niet afsluiten van een verwerkersovereenkomst

Maak met READY Privacyblox 
een verwerkers- overeenkomst op maat van uw behoefte
  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.