Privacy Verified

ICTRecht

Privacy Verified is een dienst die u helpt om uw privacyrisico’s in kaart te brengen. Onze experts bieden praktische en concrete handvatten om deze risico’s weg te nemen of the minimaliseren.

Waar is het voor bedoeld

Interesse?
Bekijk dit product in de shop 

Om het Privacy Verified certificaat te ontvangen en het logo te mogen voeren, is het belangrijk dat uw bedrijf of uw applicatie getoetst wordt aan de hand van de relevante privacywet- en regelgeving. Allereerst vindt er een uitgebreide inventarisatie plaats van uw bedrijf of applicatie. Tijdens de privacyaudit wordt er getoetst in hoeverre uw bedrijf of applicatie momenteel voldoet aan de privacywet- en regelgeving. We interviewen medewerkers, inventariseren overeenkomsten en controleren uw systemen.

 

Na de inventarisatie ontvangt u een lijst met verbeterpunten die u samen met onze experts moet doorvoeren om aan de privacywet- en regelgeving te voldoen. Zodra de verbeterpunten zijn doorgevoerd ontvangt u het Privacy Verified certificaat en mag u het Privacy Verified logo op uw website plaatsen. Ieder jaar wordt opnieuw getoetst of u nog voldoet aan de onderdelen die staan beschreven in het Privacy Verified certificaat.

Factsheet van dit product (beschrijving)
Impressies van dit product (screen shots)

Wat kunt u ermee

Na een privacyaudit weet u direct wat uw bedrijf goed doet op het gebied van privacy en welke punten u moet verbeteren voor ontvangst van het Privacy Verified certificaat.

Wanneer u alle verbeterpunten heeft doorgevoerd en het gehele
privacytraject op juiste wijze heeft doorlopen, ontvangt u een certificaat, waarin is opgesomd op welke wijze u voldoet aan de AVG. Ook ontvangt u het Privacy Verified logo dat u op uw website kunt plaatsen. Zo kunt u bezoekers van de website laten zien dat uw bedrijf ‘Privacy Verified’ is.

Prijsinformatie

U kan de prijs in onze shop bekijken.

  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.