GDPR – AVG Business Case Scan

The CMR Agency

Ook uw organisatie moet sinds mei 2018 voldoen aan de nieuwe en strenge Europese privacy wetgeving (GDPR-AVG). Deze Business case - scan helpt uw organisatie niet alleen de kosten van juridische maatregelen in kaart te brengen maar kijkt juist naar de kostenbesparingen en commerciële kansen van deze regels: anders omgaan met persoonsgegevens als krachtige impuls voor nieuwe verdienmodellen!

Waar is het voor bedoeld

Interesse?
Bekijk dit product in de shop 

De Europese Commissie heeft bij de totstandbrenging van de nieuwe privacy wetgeving GDPR-AVG expliciet aangegeven dat het de bedoeling is om economische groei te bevorderen door innovatie. Bedrijven zullen dan ook moeten afwegen of zij zich willen beperken tot het maken van onkosten om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, of dat zij de kans willen benutten om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen met gebruikmaking van de kansen die de nieuwe regels bieden. In dat geval gaat het niet over kosten, maar over investeringen die rendement kunnen opleveren.

Daarmee is de bescherming van persoonsgegevens dan plotseling niet alleen een compliance vraagstuk voor juridische en compliance afdelingen binnen een bedrijf, maar wordt het een kernvraagstuk voor directie en management. Zij gaan immers over de investeringen. En wij kunnen hierbij helpen.

 

De Business Case-scan start met een analyse van de gegevensverwerkende processen en ICT van uw organisatie. Vervolgens wordt samen met u en/of uw data protection officer en/of uw innovatiemanager de vertaalslag gemaakt van de situatie van vandaag naar morgen, van mogelijke risico’s naar oplossingen, met aandacht voor invoering en uitvoering en de borging op directieniveau. De Businesss Case-scan zal ingaan op nieuwe vormen van dienstverlening, een grotere efficiëntie en de inzet van nieuwe technieken op het gebied van privacy and security by design.

 

De Business Case-scan is samengesteld in overleg met privacy- en security, financiële en commerciële experts, die deze met en voor u zullen uitvoeren. In de Business Case -scan komen juridische, technische, bedrijfsmatige en organisatorische aspecten aan bod.

 

De Business Case-scan neemt doorgaans 10 dagdelen in beslag, waarvan 4 dagdelen op uw locatie ten behoeve van de inventarisatie. Wij gaan er daarbij van uit dat goede financiële informatie op grootboekniveau aanwezig is. Een paar weken na afloop ontvangt u een heldere rapportage waarin de Business Case staat beschreven, de kosten van compliance waartoe de nieuwe Europese privacyregels verplichten, de kostenbesparingen, de verbeterpunten en welke concrete kansen er liggen voor uw organisatie.

Factsheet van dit product (beschrijving)
Impressies van dit product (screen shots)

Wat kunt u ermee

Wat u krijgt is een praktische reeks maatregelen en kansen uitgewerkt in een business case die in een beknopt overzicht op iedere directietafel als ondergrond voor besluitvorming kan dienen.

Wij bouwen samen met u gestructureerd de business case op.

Kosten:
• Kosten van huidige dataverwerking persoonsgegevens
• Additionele kosten van GDPR-AVG compliance
Opbrengsten:
• Kostenbesparingen door efficiënter persoonsgegevensbeheer, hogere kwaliteit klantdata, minder veroudering van data door klantinput, etc.
• Verhoging van omzet door adequate en persoonlijke klantbenadering
• Verhoging van de omzet door (een) nieuw(e) business model(len)

Prijsinformatie

U kan de prijs in onze shop bekijken.

  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.