De Algemene Verordening Gegevensbescherming – artikelsgewijs commentaar

ICTRecht

Wilt u met uw organisatie goed voorbereid zijn op de komst van de AVG? Bestel nu uw exemplaar!

Waar is het voor bedoeld

Interesse?
Bekijk dit product in de shop 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – artikelsgewijs commentaar behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail.

Factsheet van dit product (beschrijving)
Impressies van dit product (screen shots)

Wat kunt u ermee

In dit naslagwerk wordt elk artikel van de AVG in detail besproken: wat betekenen relevante termen, hoe moeten de regels worden opgevat en in welke context moeten zij worden geplaatst? Dit alles in praktische taal, met concrete voorbeelden en vele kruisverwijzingen ter verduidelijking. Inclusief alfabetisch register en referentietabellen.

Prijsinformatie

U kan de prijs in onze shop bekijken.

  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.