Masterclass - GDPR – AVG voor bestuurders

The CMR Agency

Ook uw organisatie moet sinds mei 2018 voldoen aan de nieuwe en strenge Europese privacy wetgeving (GDPR-AVG). Deze Masterclass laat zien dat de te nemen juridische maatregelen geen kostenpost vormen, maar juist een investeringskans bieden: anders omgaan met persoonsgegevens is een krachtige impuls voor nieuwe verdienmodellen!

Waar is het voor bedoeld

Interesse?
Bekijk dit product in de shop 

Wij leggen u de regels uit en voorzien u van een mogelijkheid om die na deze masterclass nog eens rustig na te lezen. Wij tonen u de valkuilen en hoe u die kunt vermijden. U kunt zich opgeven en wij bepalen met u of u alleen met uw management team een masterclass wil of ook eventueel met anderen in ene masterclass wil. De masterclass zal nooit met meer dan 10 personen plaatsvinden.

In deze masterclass spijkeren wij uw kennis van de nieuwe regels bij, maken u duidelijk wat u zeker niet moet doen en geven wij u ideeën voor de kansen die de nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens bieden. Kansen die kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen. Voor bestuurders en directieleden. De nieuwe regels die Europa heeft opgelegd zijn ingewikkeld en veelomvattend. De mogelijke impact op de P&L is onduidelijk. Dit leidt bij bestuurders tot pragmatische reacties als:

 

“Het zal allemaal wel loslopen!”

“De cookiewetgeving is ook over gewaaid!”

“Hoe groot is de kans dat er gehandhaafd wordt?”

 

Veel bedrijven hebben geen mensen die de complexiteit van de regels kunnen vertalen naar de eigen onderneming. Bestuurders en directies voelen zich niet geroepen om knopen door te hakken voor de oplossing van een probleem dat zij niet als zodanig onderkennen en dat voor hen ook niet goed inzichtelijk is. Ondertussen krijgen zij diverse aanbiedingen van externe adviseurs die oplossingen beloven te bieden. Vaak zijn dat echter deeloplossingen (bijvoorbeeld alleen technisch of alleen juridisch) en moet het ene advies al snel weer opgevolgd worden door het andere.

Factsheet van dit product (beschrijving)
Impressies van dit product (screen shots)

Wat kunt u ermee

Na deze masterclass heeft u de nodige handvaten om niet alleen in oplossingen te denken voor mogelijke bedreigingen, maar ook in kansen voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en meer duurzame verdienmodellen. Immers, de Europese Commissie heeft bij de totstandbrenging van de nieuwe regelgeving expliciet aangegeven dat het de bedoeling is om innovatie te bevorderen. De nieuwe Europese regels bieden daar dan ook ruimschoots de mogelijkheid toe.

Prijsinformatie

U kan de prijs in onze shop bekijken.

  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.