Privacyverklaring

Wanneer, wat en aan welke eisen moet het voldoen?

U bent wettelijk verplicht uw klanten en bezoekers duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel. Ook als dat doel alleen maar is het vastleggen van hun gegevens in uw klantenbestand. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Informeren gebeurt meestal via een privacyverklaring, ook wel privacy statement. Bezoekers moeten deze eenvoudig kunnen vinden. Plaats dus bijvoorbeeld een hyperlink naar de privacyverklaring onderaan elke pagina als u statistische gegevens verzamelt over bezoekers, en verwijs naar de privacyverklaring in het bestelproces.

IN EEN PRIVACYVERKLARING MOET IN IEDER GEVAL HET VOLGENDE STAAN.

IDENTITEIT
U moet uw bedrijfsnaam vermelden, inclusief de adresgegevens van uw bedrijf en een contactadres voor privacygerelateerde vragen.

 

DOELEINDEN
Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt? Denk dan aan zaken als ‘het uitvoeren van de koopovereenkomst’ of ‘beveiliging en optimalisering van de website’ (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen).

 

GEBRUIK VAN COOKIES
Als uw site cookies gebruikt (wat vrijwel altijd zo is), dan bent u verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat u daarmee doet. Al is het maar mensen ingelogd laten.

 

NIEUWSBRIEVEN
Als klanten op nieuwsbrieven geplaatst worden, moeten ze daar expliciet toestemming voor gegeven hebben. Ook moet er in elke nieuwsbrief staan hoe men er weer vanaf komt.|

 

INZAGE EN CORRECTIE
Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
|

BEVEILIGING
U moet toelichten welke technische en organisatorische maatregelen u heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij het plaatsen van bestellingen is het bijvoorbeeld nodig dat u de internetverbinding beveiligt met SSL. Maar denk ook aan wachtwoorden op de database zelf.


 

Wanneer u gegevens door een andere partij laat verwerken, is mogelijk een bewerkersovereenkomst nodig.

Maak direct een
privacyverklaring
aan met de Juridox generator voor € 45,- ex BTW.
  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.