PRIVACY BY DESIGN
PRIVACY BY DEFAULT

Wat wordt verstaan onder Privacy by Design en Privacy by Default volgens AVG/GDPR?

Naast de algemene verplichting tot beveiliging van persoonsgegevens, kent de AVG een plicht om verwerkingen zo in te richten dat er rekening wordt gehouden met privacy by design en privacy by default.

Privacy by Design is het concept dat ervan uitgaat dat privacy vanaf de ontwerpfase tot de afrondingsfase van een project op de agenda staat. En niet slechts een klein punt op de agenda, maar een rode lijn. Ontwikkelt u CRM software? Houd dan vanaf het begin af aan rekening met de privacyaspecten van de omgang met persoonsgegevens en vraag niet na afronding van het project pas de goedkeuring van een privacyexpert.

Waar Privacy by Design nu nog slechts een richtlijn is, brengt de Europese Privacyverordening daar verandering in. Na invoering van de verordening bent u verplicht om gedurende het hele ontwikkeltraject rekening te houden met de belangen van betrokkenen. Kunnen zij hun gegevens gemakkelijk inzien of wijzigingen? Worden de gegevens afdoende beveiligd en bent u transparant over de omgang met persoonsgegevens?

 

Ook privacy by default verdient bijzondere aandacht. In een gegevensverwerking is sprake van privacy by default wanneer de standaardinstellingen zo zijn gekozen dat de privacy maximaal wordt geborgd. Bij een sociaal netwerk zouden conform dit beginsel bijvoorbeeld berichten standaard slechts aan directe vrienden worden getoond, en pas na een actieve handeling van de gebruiker aan alle gebruikers of de gehele wereld.

Weet waar uw site kwetsbaar is met de Vulnerability scan van Xolphin
Leden van READY GDPR krijgen 5% korting op deze scan
  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.