CONSUMENTENRECHTEN

Welke consumentenrechten vloeien voort uit de AVG/GDPR?

Er waren voor 25 mei al enkele consumentenrechten van kracht, zoals het recht op informatie, het recht op toegang, het recht op correctie en het recht van verzet. De GDPR regelgeving voegde hier nog enkele rechten aan toe. Hieronder vindt u een overzicht van enkele consumentenrechten.

Recht op informatie: men dient een minimaal niveau aan informatie weer te geven, in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijk vorm, aan betrokkenen om aan te tonen dat hun persoonsgegevens eerlijk worden verzameld en verwerkt. Een gegevensverzoek dient ook gratis, zonder onnodige vertraging en binnen een maand beantwoord te worden.

 

Recht om vergeten te worden: persoonsgegevens dienen zonder onnodige vertraging gewist te worden wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of wanneer de betrokkene de toestemming tot verwerking intrekt.

 

Recht op rectificatie: Wanneer verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft de betrokkene het echt deze te laten corrigeren of aanvullen.

 

Recht van bezwaar: de betrokkene heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke dient dan de verwerking van persoonsgegevens te staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 

Recht op overdraagbaarheid of recht op dataportabiliteit: de betrokkene kan een kopie van zijn persoonsgegevens eisen die bruikbaar is bij een andere dienstverlener. Deze kopie moet in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen zijn.

Verhoog de kennis omtrent GDPR binnen uw organisatie met onze medewerkers- training 
 
  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.