Beleidsdocumenten

De basis voor privacy-, informatie- en data-veiligheid.

Op onze website vindt u tal van praktische oplossingen om uw GDPR beleid invulling te geven. Onze GDPR Roadmap laat zien welke onderwerpen u moet inregelen en welke voorwaarden van toepassing zijn. Maar: er moet wel beleid zijn. Natuurlijk wordt dat beleid in belangrijke mate gestuurd door de eisen uit de wet, maar dat is zeker niet het enige. Want uw organisatiebeleid wordt niet door de overheid of toezichthouders bepaald. Dat doet u zelf.

Aan de basis van alle acties en praktische invulling van privacybeleid staat... beleid. Dat beleid moet u zelf definiëren. Een privacy policy op uw website is wellicht al een basis, maar beschrijft vaak alleen wat een eindgebruiker of klant moet weten. 

In een volwaardig privacybeleidsplan omschrijft u ook de verantwoordelijkheden van medewerkers, de wijze waarop beleid in de organisatie is geregeld en geborgd.

Vaak is het totale beleid dat privacy raakt onderverdeeld in diverse plannen die op deelgebieden specifieke invulling geven. Dergelijke plannen zijn belangrijk omdat ze de referentie zijn van alles wat er verder wordt uitgevoerd. Ook dwingen dergelijke plannen om kritisch te benoemen wie in welke gevallen de verantwoordelijkheid moet nemen om praktische acties uit te voeren of erop toe te zien.

Beleidsplannen zijn dus het onmisbare fundament van alles wat daarna ook invulling krijgt zoals een privacy statement of cookiepolicy naar klanten en eindgebruikers, of een verwerkersovereenkomst.

De templates die via onze shop worden aangeboden zijn een uitgangspunt voor uw eigen beleidsplannen. Een template helpt stil te staan bij bepaalde onderwerpen. Wanneer een onderwerp niet relevant is, past u een onderdeel aan of u verwijdert dit. Maar de tijdswinst in het vaststellen van privacybeleid is groot, van vele uren tot wel dagen. 
 

De set van templates bevat:

  • Een algemene privacy policy (12 pagina's)

  • Een informatie veiligheids-policy (8 pagina's)

  • Een data verzameling, opslag, bewaar en destructie policy (9 pagina's)

  • Een leveranciers policy; ook uw leveranciers moeten - naast een verwerkersovereenkomst - zaken geregeld hebben. (5 pagina's)

  • Een bedrijfs 'code of conduct' / contract input (4 pagina's)

  • Data-beschrijvingsdocumemt (per data-project in te zetten) (5 pagina's)

Onze 
beleidstemplates 
helpen u voor een vliegende start om beleid en procedures helder vast te stellen.
  • LinkedIn Link
  • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.