'AFFILIATE' FORMATS

en andere vormen van samenwerkingsmodellen

terug naar 

overzichtspagina

Het READY GDPR portaal bevat een breed scala aan producten. Enkelen van de READY SUPPORT GROUP zelf, maar het overgrote deel is van partners. Voor de portal-functie en het aantrekken van klanten wil de RSG worden gecompenseerd. Dat is het businessmodel. Op deze pagina worden een aantal samenwerkingsmogelijkheden besproken, die de financiële afrekening met partners regelen. Maar dat begint bij het kunnen vaststellen waar een lead vandaan komt.

READY Benefits

Het READY GDPR platform biedt een breed scala van GDPR oplossingen aan. Dat op zich is al een goede reden voor klanten om zich op het platform te melden. Toch willen we ze een extra argument geven om via dit portaal ook tot aanschaf over te gaan, via één van de hieronder beschreven routes. Natuurlijk om ze 'vast te houden', maar ook omdat we zo een goed beeld krijgen van de klant; wat kocht deze, welke mogelijkheden zijn er nog? De kracht zit immers in het verbinden van oplossingen, ook in het belang van de klant.

Het extra argument voor aankoop via readygdpr.com is gevat in de 'READY Benefit', wat betekent dat iedere koper lid wordt van READY en daarmee standaard korting krijgt op het betreffende product en toegang krijgt tot andere voordelen. De standaard korting die wij willen geven is 5%. Het plaatsen van partnerproducten op ons portaal vereist dat een partner daarmee akkoord gaat. 

Wanneer collectieve deals worden gemaakt met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, is een aanvullende korting vaak onderdeel van die afspraken. Uitgangspunt daarbij is een aanvullende 5%, waarmee de korting voor bezoekers via deze collectieven 10% is.

Alle huidige partner van READY hebben zich hieraan totop heden geconformeerd.

 

Traceren van leadbron
 

Het is voor ons en u van belang vast te kunnen stellen waar een lead vandaan komt. Komt deze organisch of via uw eigen marketinginspanningen bij u terecht, of kwam de lead via READY? Deze vaststelling vormt de basis van een mogelijke set van zakelijke afspraken.

Het kunnen vaststellen van de bron kan op een aantal manieren geregeld worden. De wijze waarop wordt bepaald door technische mogelijkheden van READY én Partner, het type product en de gewenste methode. Dit heeft al geleid tot verschillende vormen.
 

 1. Product in shop: READY neemt de producten van de partner over in haar shop, inclusief foto's en beschrijvingen en rekent af. De geconverteerde klant wordt doorgegeven aan de partner die de levering van het product of de dienst verder op zich neemt. Dit vereist concrete producten (met eventueel concrete keuzeopties) en een concrete prijs. Met optie twee heeft dit model onze voorkeur.
   

 2. Landingspagina/portaal: De partner maakt een kopie-portal of landingspagina, waarop leads van READY terecht komen. READY meet het aantal door-kliks, de partner meet het aantal landingen. Met mogelijk een kleine discrepantie is de bruto conversie is dan bekend. In dit geval kan de kopie-pagina idealiter ook:

  • (deels) READY-gebrand worden met het READY logo

  • READY huisstijlkleuren krijgen

  • Het READY floating menu wordt toegevoegd

  • De READY chatbox wordt toegevoegd
    

 3. READY Benefit code: Iedere bezoeker van het READY GDPR portaal wordt met de aankoop van een product automatisch 'lid'. In onze marketing zullen we proberen dit lid voordelen te geven en te bedienen mede door te kijken naar voor de klant relevante cross- en upsells. Door een READY lid korting te kunnen geven op de producten op ons portaal is er voor de klant een goede reden om de kortingscode die we na aankoop meegeven ook daadwerkelijk te benutten en bij de partner te verzilveren (hetzij direct in een webshop, of tijdens een intake). Ook op die manier is snel duidelijk dat een klant via READY is binnengekomen.
   

 4. Intakeformulier: READY doet een 'intake' van de klant en vraagt de eerste relevante zaken die nodig zijn. De meer geconcretiseerde lead wordt met de partner gedeeld. Afhankelijk van de zakelijke afspraak wordt op lead-basis of na conversie afgerekend.
   

 5. Affiliate link of - url: de partner verstrekt een unieke url die de klant weliswaar op een standaard pagina brengt (geen kopie), maar waarmee wel de afkomst kan worden vastgesteld. READY registreert opnieuw de 'click-event' en de partner kan (via Google Analytics e.a.) de traffic via READY vaststellen. Afhankelijk van de afspraken vormen deze aantallen de basis voor het afrekenmodel en/of voor de vaststelling van de conversiedoelstellingen.

 

 

Zakelijke afrekening
 

Grofstoffelijk zijn er een paar manieren om zakelijk met elkaar af te rekenen:

 1. Een vaste leadfee, voor genereren van leads (affiliate fee). Iedere referral levert een vast bedrag op. Dit ligt uiteraard lager dan bij 2.

 2. Een vaste leadfee, voor geconverteerde lead (lead is klant geworden)

 3. Een % van de bruto omzet (revenu share).
   

Uiteraard is iedere partner-relatie gebaseerd op de wens van samenwerking en het vertrouwen in elkaar. Als gaat om productkwaliteit, opvolging van leads en het nakomen van zakelijke afspraken. Met enkele partners heeft de samenwerking inmiddels meerdere en diepgaandere vormen aangenomen, zoals het samen optrekken in marketing en pitchen, het samen ontwikkelen van content en formats. De RSG staat zeer open voor dergelijke vormen van ontwikkeling.

 

READY krijgt regelmatig vragen via haar netwerk t.a.v. oplossingen rond AVG/GDPR. Deze leads worden actief door ons begeleid door onze 'funnels'. Dergelijke klanten wordt gevraagd zich via onze shop en/of intakes bij onze partners te melden. We zien deze klanten als het goed is uiteraard terug in de rapportages van onszelf en die van onze partners en we toetsen daarmee de mechanismen die zijn ingeregeld.

 

 
 
 
 • LinkedIn Link
 • Twitter Link

READYGDPR is een site van de  Ready Support Group 

Ready Support Group B.V.  |  KvK 71035095

Oude Enghweg 2

1217 JC  Hilversum

+31 35 713 09 70

 
BTW NL8585.54.707.B01  |  IBAN NL44BUNQ2206070952

copyrights 2019 Ready Support Group

Let op: dit formulier dient niet voor inschrijvingen in onze webinars. Die kunt u alleen hier boeken.